Theo Bộ GD và DT cần xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2012-2013 với chủ đề “Thiết lập trật…
  Toàn quận Gò Vấp có 18 trường tiểu học, tuyển 7.765 HS vào lớp 1 năm học 2012-2013. Với một quận có dân cư đông như Gò Vấp thì 18 trường tiểu học quả là ít so với nhu cầu chỗ học của các em. Tình hình nói trên…
Theo Bộ GD và DT cần xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2012-2013 với chủ đề “Thiết lập trật…