Bài : Vẽ trang trí Hình chữ nhật    
  Bài : Cắt, gấp, trang trí thiệp    
  Bài : Vẽ đường tròn
In Name card, thiệp mời In catalog, tạp chí, Kẹp file, kỳ yếu, hồ sơ năng lực, sổ sách văn…
  Game show : Đuổi hình bắt chữ
Clip Chiến thắng